Logo Website

GINKGETIN GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ VÚ THÔNG QUA ĐIỀU HÒA NGƯỢC THỤ THỂ ESTROGEN

26/06/2021

GINKGETIN GÂY CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ VÚ THÔNG QUA ĐIỀU HÒA NGƯỢC THỤ THỂ ESTROGEN

Park Y và cộng sự

Oncol Lett. 2017 Oct;14(4):5027-5033. doi: 10.3892/ol.2017.6742. Epub 2017 Aug 10.

Ginkgetin là một biflavonoid tự nhiên được phân lập từ lá cây bạch quả (Ginkgo biloba), và có tác dụng đặc trưng là chống viêm và chống virus. Mặc dù nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tác dụng chống khối u, tác dụng chống tăng sinh của ginkgetin, nhưng cơ chế hoạt động trên tế bào ung thư vú vẫn chưa được nghiên cứu. Nghiên cứu này đã chứng minh ginkgetin ức chế khả năng sống sót của tế bào MCF-7 và T-47D phụ thuộc nồng độ, và ức chế sự biểu hiện thụ thể estrogen (ER) ở mức độ mRNA và protein. Ginkgetin có tác dụng điều hòa ngược các đích tác động của thụ thể estrogen, bao gồm: 6-phosphofructo-2-kinase / fructose-2,6-bisphosphatase 3 (PFKFB3), cyclin D1 và survivin. Tác dụng chống tăng sinh của ginkgetin là hiệu quả để ức chế sự tăng trưởng bằng cách kích thích estradiol. Tuy nhiên, ginkgetin không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sống sót của tế bào MDA-MB-231- là các tế bào ER âm tính. Hơn nữa, sự khóa của ER và chất ức chế PFKFB3 đã nhạy cảm đáng kể trên các dòng tế bào MCF-7 và T-47D đối với ginkgetin. Những kết quả này cho thấy ginkgetin gây chết tế bào trong các tế bào ung thư vú dương tính với ER thông qua ức chế biểu hiện ER và do đó ginkgetin là nhân đầy hứa hẹn để điều trị ung thư vú.

Nguồn tin: Phạm Thị Nguyệt Hằng (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác