Logo Website

ĐẶC TÍNH HÓA HỌC VÀ CÁC TÁC DỤNG GÂY ĐỘC ĐỐI VỚI VI KHUẨN TRONG ỐNG NGHIỆM TỪ TINH DẦU LÁ NGHỆ Ở MIỀN NAM NIGERIA

16/06/2021

ĐẶC TÍNH HÓA HỌC VÀ CÁC TÁC DỤNG GÂY ĐỘC ĐỐI VỚI VI KHUẨN TRONG ỐNG NGHIỆM TỪ TINH DẦU LÁ NGHỆ Ở MIỀN NAM NIGERIA

Emmanuel E. Essien và cộng sự

Medicines (Basel). 2015 Dec; 2(4): 340–349. Published online 2015 Dec 21. doi:  10.3390/medicines2040340

Curcuma longa (nghệ) đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc và Y học Ayurveda trong nhiều năm. Phương pháp: Tinh dầu lá C. longa từ miền Nam Nigeria thu được bằng cách thủy phân và phân tích bằng khí sắc ký - quang phổ khối (GC-MS). Tinh dầu được sàng lọc in vitro kháng khuẩn, kháng nấm, và các hoạt động gây độc tế bào. Các thành phần chính trong dầu lá C. longa là ar-turmeron (63,4%), α-turmeron (13,7%) và β-turmeron (12,6%). Một cụm phân tích đã cho thấy đây là một loại tinh dầu thiết yếu mới của C. longa. Dầu lá cho thấy hoạt tính kháng khuẩn đáng chú ý đến Bacillus cereusandStaphylococcus aureus, hoạt tính kháng nấm Aspergillus niger, và hoạt động của cytotoxic đối với Hs 578T (khối u vú) và Tế bào khối u PC-3 (tuyến tiền liệt). Tinh dầu ar-turmeron giàu dầu C. longa ở Nigeria đã cho thấy hoạt động sinh học học mạnh và hứa hẹn điều trị bệnh tốt trong tương lai.

Nguồn tin: Trần Văn Thắng (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác