Logo Website

SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦ NGHỆ (Curcuma longa L.) ĐƯỢC TRỒNG TRÊN ĐẤT ĐỎ ĐẬM, ĐẤT XÁM VÀ ĐẤT ĐỎ TẠI OKINAWA, NHẬT BẢN

12/06/2021

SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦ NGHỆ (Curcuma longa L.) ĐƯỢC TRỒNG TRÊN ĐẤT ĐỎ ĐẬM, ĐẤT XÁM VÀ ĐẤT ĐỎ TẠI OKINAWA, NHẬT BẢN

Md.Amzad Hosain và cộng sự

Plant Production Science Vol.8, 2005

Chúng tôi đã đánh giá sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng của cây Nghệ (Curcuma longa L.) được trồng trong chậu với đất đỏ đậm (pH 5.2), đất xám (pH 7.4) và đất đỏ (pH 4.4) tại Okinawa, Nhật Bản. Đất được thu tại độ sâu 50 cm trên đồng ruộng. Không sử dụng bất cứ chất hóa học hoặc phân bón hữu cơ. Cây nghệ được trồng trong đất đỏ đậm có chiều cao, sinh khối rễ và sinh khối thân cao nhất so với cây được trồng trên các nhóm đất khác. Trên đất đỏ đậm, cây nghệ có năng suất cao nhất với màu vàng đậm và hàm lượng curcumin toàn phần 0,2%, protein toàn phần 5,2%, cao hơn 40% so với nghệ trồng trên các loại đất khác. Nghệ trồng trên đất đỏ đậm và đất xám có hàm lượng chất béo 71% cao hơn trên đất đỏ. Hàm lượng Ca, K và Mg cao nhất khi nghệ được trồng trên đất xám và hàm lượng Fe cao nhất khi nghệ được trồng trên đất đỏ đậm.

Nguồn tin: Phạm Ngọc Khánh (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác