Logo Website

XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC PLATYCOSID TRONG RỄ CÁT CÁNH VỚI MỘT CHẤT CHUẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO GẮN VỚI DETECTOR TÁN XẠ BAY HƠI

24/02/2018
Một phương pháp tiêu chuẩn, truyền thống sử dụng HPLC kết hợp với detector tán xạ bay hơi (ELSD) được phát triển để xác định nhanh chóng và chính xác 7 platycoside trong rễ cát cánh

Một phương pháp tiêu chuẩn, truyền thống sử dụng HPLC kết hợp với detector tán xạ bay hơi (ELSD) được phát triển để xác định nhanh chóng và chính xác 7 platycoside trong rễ cát cánh. Tuy nhiên, khó khăn không thể tránh khỏi là quá trình chuẩn bị các chất chuẩn, chúng có giá thành cao và tốn thời gian, vì vậy hạn chế ứng dụng của phương pháp. Để tránh những nhược điểm này, một quy trình xác định đồng thời nhiều thành phần bằng phương pháp HPLC bằng cách hiệu chuẩn đường chuẩn với chất chuẩn nội hoặc dùng các hệ số tương quan kết hợp với detector tán xạ bay hơi bằng phương pháp HPLC chỉ với một chất chuẩn. Đây là lần đầu tiên thực hiện việc kết hợp hai phương pháp này. Trong số 7 thành phần, platycodin D được lựa chọn làm chất chuẩn nội để so sánh tương đối vì dễ điểu chế và giá thành thấp. Hơn nữa, dựa trên các nghiên cứu về tính ổn định và độ đúng khi thay đổi nồng độ platycosid E, deapioplatycodin D, platycodin D và polygalacin D2 được chọn làm chất chỉ thị cho phương pháp mới này. Phương pháp này không thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với phương pháp chuẩn ngoại truyền thống, phân tích bằng F-test  (p=95%, n=6).

N. T. T. Trang dịch từ bài báo Peng Y và cs. J Sep Sci, 2015; 38(21):3712-9 (Bản tin Dược liệu) 

Bài viết Bản tin Dược liệu khác