Logo Website

MỘT C-GLYCOSYLFLAVON MỚI ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ LÁ HỒNG (Diospyros kaki)

20/06/2021

MỘT C-GLYCOSYLFLAVON MỚI ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ LÁ HỒNG (Diospyros kaki)

Guang Chen và cộng sự

Journal of Asian Natural Products ResearchVol. 11, No. 6, June 2009, 503–507

Một C-glycosylflavon mới với cấu trúc hiếm gặp tại vị trí α ở trung tâm bất đối của D-glucose được phân lập từ lá hồng Diospyros kaki. Cấu trúc của nó được xác định là 8-C- [α-L-rhamnopyranosyl- (1->4)] - α-D-glucopyranosyl apigenin bằng các phương pháp hóa học và phương pháp phổ.

Nguồn tin: Phan Thị Trang (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác