Logo Website

Tiểu hồ điệp

18/03/2022
Tiểu hồ điệp có tên khoa học: Phalaenopsis regnieriana Rchb.f. Hoa nở vào mùa hè

Phalaenopsis regnieriana Rchb.f., Gard. Chron. ser. 3, 2: 746 (1887).

Tiểu hồ điệp

Tên khoa học:

Phalaenopsis regnieriana Rchb.f.

Tên Việt Nam: 

Tiểu hồ điệp, Lan nhài regnier.

Kích thước:

Hoa 3.0cm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Thái Lan, Việt Nam (Phú Quốc).

Mùa ra hoa:

Mùa Hè