Logo Website

Hài kim xanh boxali-Paphiopedilum villosum var. boxallii

31/12/2021
Hài kim xanh boxali có tên khoa học: Paphiopedilum villosum var. boxallii (Rchb.f.) Pfitzer. Kích thước hoa 10 cm.

Paphiopedilum villosum var. boxallii (Rchb.f.) Pfitzer, Pflanzenr. (Engler) 4, Fam. 50(12): 73 (1903).

Hài kim xanh boxali.

Tên khoa học:

Paphiopedilum villosum var. boxallii (Rchb.f.) Pfitzer

Tên Việt Nam: 

Hài kim xanh boxali 

Kích thước:

Hoa 10 cm.

Phân bố: 

Tìm thấy ở Trung Nam Trung Quốc, Myanmar, Việt Nam (dẫy Hoàng Liên sơn thuộc các tỉnh Lai Châu và Lao Cai).