Logo Website

Kim tuyến Anoectochilus lylei

26/12/2021
Kim tuyến Anoectochilus lylei, Tác dụng và công dụng Lan kim tuyến có tác dụng tăng cường sức khỏe, làm khí huyết lưu thông, có tính kháng khuẩn, chữa các bệnh viêm khí quản.

Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie, Bull. Misc. Inform. Kew 1925(10): 411 (1925).

Kim tuyến (video by Nguyễn Danh Đức).

Tên khoa học:

Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie

Tên Việt Nam:

Kim tuyến; Lan sứa; Giải thùy lyle; Lan nhung ly. 

Kích thước:

Hoa 1.5 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Quảng Trị, Khánh Hoà, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).

Tác dụng và công dụng:

Lan kim tuyến có tác dụng tăng cường sức khỏe, làm khí huyết lưu thông, có tính kháng khuẩn, chữa các bệnh viêm khí quản.