Logo Website

Công dụng của cây Mai hoa đăng - Cochlospermum religiosum

30/01/2024
Cây Mai hoa đăng có tên khoa học Cochlospermum religiosum. Thân Mai hoa đăng có chứa gôm. Gôm có vị ngọt; có tác dụng làm mát và làm dịu. Ở Ấn Ðộ, gôm được dùng trị ho và bệnh lậu. Lá và hoa Mai hoa đăng có tác dụng kích thích thần kinh.

Cochlospermum religiosum (L.) Alston, Handb. Fl. Ceylon 6(suppl.): 14 (1931).

Công dụng của cây Mai hoa đăng - Cochlospermum religiosum

Tên khoa học:

Cochlospermum religiosum (L.) Alston

Họ:

Bixaceae

Tên Việt Nam:

Mai hoa đăng, Ốc tử.

Kích thước:

Hoa 9 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Jawa, Đảo Sunda Nhỏ, Malaya, Sri Lanka, Trinidad-Tobago, Việt Nam (phân bố ở núi cao vùng Ðà Lạt (Lâm Ðồng). Hiện đã được trồng làm cảnh ở một số nơi miền Nam Việt Nam).

Công dụng:

Thân Mai hoa đăng có chứa gôm. Gôm có vị ngọt; có tác dụng làm mát và làm dịu. Ở Ấn Ðộ, gôm được dùng trị ho và bệnh lậu. Lá và hoa Mai hoa đăng có tác dụng kích thích thần kinh.