Logo Website

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN MÀNG GẤC BẰNG VI SÓNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÁCH CHIẾT DẦU VÀ HÀM LƯỢNG β-CAROTEN VÀ LYCOPEN

04/05/2021

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN CHẾ BIẾN MÀNG GẤC BẰNG VI SÓNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÁCH CHIẾT DẦU VÀ HÀM LƯỢNG β-CAROTEN VÀ LYCOPEN

Tuyen C. Kha, Minh H. Nguyen, Paul D. Roach, Costas E. Stathopoulos

Journal of Food EngineeringVolume 117, Issue 4, August 2013, Pages 486-491

 Ảnh hưởng của các điều kiện tách chiết dầu gấc bao gồm công suất vi sóng, thời gian vi sóng, thời gian hấp và áp suất thủy lực tới hiệu suất tách chiết và hàm lượng β-caroten và lycopen đã được nghiên cứu. Nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả tách chiết, hàm lượng β-caroten và lycopen có thể tăng lên khi điều kiện tách chiết phù hợp. Làm khô bằng vi sóng trước khi xử lý cho kết quả tốt hơn làm khô bằng không khí. Hàm lượng ẩm sau khi sấy và hấp từ 8-11% là tốt nhất cho việc ép dầu. Kết quả chỉ ra rằng điều kiện phù hợp nhất cho tách chiết dầu gấc với lượng mẫu 900g là: công suất vi sóng 630W, thời gian vi sóng 65 phút, thời gian hấp 20 phút và áp suất thủy lực 170 kg/cm2. Dưới những điều kiện trên, hiệu suất tách chiết đạt cao nhất 93%, hàm lượng β-caroten và lycopen trong dầu gấc đạt lần lượt là 140 và 414 mg/100 mL.

Nguồn tin: Phan Thị Lâm (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác