Logo Website

SỰ TĂNG TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CỦ NGHỆ (Curcuma longa L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT ĐỎ THẨM, ĐẤT XÁM VÀ ĐẤT ĐỎ Ở OKANAWA, NHẬT BẢN

01/06/2021

SỰ TĂNG TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CỦ NGHỆ (Curcuma longa L.) TRỒNG TRÊN ĐẤT ĐỎ THẨM, ĐẤT XÁM VÀ ĐẤT ĐỎ Ở OKANAWA, NHẬT BẢN

Md Amzad Hossain và Yukio Ishimine

Subtropical Field Science Center, Faculty of Agriculture, University of the Ryukyus, Senbaru 1, Nishihara Cho, Okinawa 903-0213, Japan

Plant Prod. Sci. 8(4) 482 486 (2005)

Chúng tôi đánh giá sự tăng trưởng, năng suất và chất lượng của nghệ (Curcuma longa L.) trồng trong chậu với đất đỏ sẫm (Ph 5,2), đất xám (Ph 7,4) và đất đỏ (Ph 4,4) ở Okinawa, Nhật Bản. Đất được thu gom từ lớp đất sâu 50 cm của các vùng. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ hóa chất hoặc phân bón hữu cơ nào. Củ nghệ trồng trên đất màu sẫm có chiều cao cây trồng, sinh khối rễ và sinh khối chồi cao nhất so với những loại trồng trên các loại đất khác. Củ nghệ trên đất màu đỏ sẫm có năng suất cao nhất với màu vàng đậm đầy hứa hẹn và hàm lượng curcumin cao (0.20%). Hàm lượng protein của cây nghệ trong đất màu sẫm là 5,2%, cao hơn khoảng 40% so với các loại đất khác. Củ nghệ trồng trên đất màu đỏ sẫm và xám có hàm lượng chất béo cao hơn 71% so với những loại trồng trên đất đỏ. Hàm lượng Ca, K và Mg cao nhất khi củ nghệ được trồng trên đất màu xám, và hàm lượng Fe là cao nhất khi trồng trên đất đỏ sẫm. Để đạt được năng suất và hàm lượng curcumin, chất béo, protein và Fe cao chất, chúng ta nên trồng củ nghệ trong đất đỏ sẫm ở Okinawa. Chúng ta không thể nhận ra các yếu tố đặc trưng của đất cần thiết cho sản lượng cao và chất lượng cao của nghệ; tuy nhiên, dường như sự kết hợp riêng biệt giữa các yếu tố của đất, chất dinh dưỡng và mức độ pH có thể là cần thiết để đạt được năng suất cao và chất lượng cao.

Nguồn tin: P.T. Lý (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác