Logo Website

ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT TRONG QUẢ GẤC (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.)

24/04/2021

ĐA DẠNG DI TRUYỀN DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ HÀM LƯỢNG HOẠT CHẤT TRONG QUẢ GẤC (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.)

N. Bootprom, P. Songsri, B. Suriharn, K. Lomthaisong and K. Lertrat

SABRAO Journal of Breeding and Genetics 47 (3) 278-290, 2015

Gấc là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng vì nó chứa hàm lượng cao các thành phần hoá học, đặc biệt là -lycopen và beta caroten. Thông tin về biến đổi di truyền trong nguyên sinh chất có vai trò quan trọng trong nghiên cứu tạo giống mới. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá sự đa dạng di truyền của cây gấc dựa trên đặc điểm nông sinh học và hàm lượng hoạt chất. Hai mươi sáu mẫu gấc thu được từ các vùng khác nhau của Thái Lan và Việt Nam đã được đánh giá trên đồng ruộng theo thiết kế khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại tại trang trại nghiên cứu Orchard Fruit, Khoa Khoa học thực vật và Tài nguyên Nông nghiệp, Khoa Nông nghiệp, Đại học Khon Kaen, Thái Lan từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2010. Tính đa dạng di truyền của 26 mẫu gấc được xác định dựa trên những tính trạng về nông học (trọng lượng quả tươi, trọng lượng màng hạt, thời gian quả chín và số lượng hạt) và hàm lượng hoạt chất (carotenoid, lycopene, beta-caroten tổng số và lycopen trên quả). Sự biến đổi lớn về cả đặc điểm nông học và hàm lượng hoạt chất đã được quan sát thấy trong các mẫu gấc. Phân tích cụm cho thấy 26 mẫu gấc có thể được phân thành 6 nhóm khác biệt. Kết quả này rất hữu ích đối với bảo tồn nguồn gen, sử dụng và quản lý để chọn giống gấc trong tương lai.

Nguồn tin: Trần Thị Kim Dung (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác