Logo Website

CURCUMIN GÂY RA SỰ KHÁC BIỆT VỀ OSTEOBLAST THÔNG QUA CÁC TẾ BÀO LƯỚI, TẾ BÀO OSTEOBLAST QUA TRUNG GIAN TẾ BÀO VÕNG MẠC NHẸ NHƯ BMP2

08/06/2021

CURCUMIN GÂY RA SỰ KHÁC BIỆT VỀ OSTEOBLAST THÔNG QUA CÁC TẾ BÀO LƯỚI, TẾ BÀO OSTEOBLAST QUA TRUNG GIAN TẾ BÀO VÕNG MẠC NHẸ NHƯ BMP2

Son HE1, Kim EJ2, Jang WG3

Life Sci. 2018 Jan 15;193:34-39. doi: 10.1016/j.lfs.2017.12.008. Epub 2017 Dec 6

Mục đích:

Curcumin (diferuloylmetan hoặc [1E, 6E] -1,7-bis [4-hydroxy-3-methoxyphenyl] -1,6heptadien-3,5-dion) là một sản phẩm tự nhiên phenolic thu được từ thân rễ của cây củ nghệ, Curcuma longa. Nó được báo cáo là có các hành động sinh học khác nhau như chống oxy hóa, chống viêm, và chống ung thư hiệu quả. Tuy nhiên, cơ chế phân tử của sự khác biệt osteoblast bằng curcumin vẫn chưa được báo cáo.

Phương pháp chính:

Các cytotoxicity của curcumin đã được xác định bằng cách sử dụng 3- (4,5-dimethylthiazol-2yl) -2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) khảo nghiệm. Biểu hiện của các marker tạo xương và các markers stress nội bào (ER) trong tế bào C3H1-T1 / 2 được đo bằng phản ứng chuỗi chuỗi polymerase (RT-PCR) và sự thâm tím Western blotting. Việc nhuộm alkalin phosphatase (ALP) được thực hiện để đánh giá hoạt động ALP trong tế bào C3H10T1 / 2. Hoạt động phiên mã được phát hiện bằng cách sử dụng một bài báo phóng luciferase.

Những phát hiện quan trọng:

Curcumin đã làm tăng sự biểu hiện của các gen chẳng hạn như các dị ứng homeobox 5 (Dlx5), yếu tố sao chép liên quan đến runt 2 (Runx2), ALP và osteocalcin (OC), sau đó gây ra sự phân biệt osteoblast trong tế bào C3H10T1/2. Ngoài ra, hoạt tính ALP và khoáng hóa cũng tăng lên nhờ xử lý curcumin. Curcumin cũng gây ra sự căng thẳng ER nhẹ tương tự như hàm lượng protein hình thái xương 2 (BMP2) trong tế bào osteoblast. Tiếp theo, chúng tôi khẳng định curcumin làm tăng sự căng thẳng của ER nhẹ và sự khác biệt về osteoblast tương tự như BMP2 trong tế bào gốc trung mô C3H10T1/2. Các nghiên cứu truyền máu thoáng qua cũng chỉ ra rằng curcumin làm tăng hoạt tính của ATF6-Luc, đồng thời làm giảm các hoạt tính của CREBH-Luc và SMILE-Luc. Ngoài ra, tương tự như BMP2, curcumin gây ra sự phosphoryl hóa của Smad 1/5/9.

Kết luận:

Nhìn chung, những kết quả này chứng minh rằng ER gây stress curcumin gây ra sự khác biệt về osteoblast qua biểu hiện ATF6 trong tế bào C3H10T1/2.

Nguồn tin: T.T. Nghĩa (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác