Logo Website

NUÔI CẤY IN VITRO CÂY Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. (Cucurbitaceae)

14/04/2021

NUÔI CẤY IN VITRO CÂY Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. (Cucurbitaceae)

Valerie K. Tokhtar, Liudmila А Tokhtar, Zhang Doang, Galina I Safronova, Oleg I Korotkov

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. Vol. 7 (No. 6), pp: 3243-3246

M. cochinchinensis (Lour.) Spreng. (cây gấc) (Cucurbitaceae) thuộc nhóm cây đơn tính khác gốc, các hạt giống của cây có một lớp vỏ gỗ rất cứng bao bọc. Các thí nghiệm về về khả năng sinh sản của các loài Momordica đơn tính khác gốc trước đây như trồng cây từ hạt, thu thập từ tự nhiên không cho kết quả khả quan do khả năng nẩy mầm của chúng thấp. Để nghiên cứu khả năng vi nhân giống của cây M. cochinchinensis, các thí nghiệm được thực hiện bằng cách đưa loại cây này vào nuôi cấy trong ống nghiệm, và lựa chọn phương pháp nhân giống phù hợp nhất. Kết quả cho thấy mẫu đưa vào được khử trùng thành công trong dung dịch lysoformin 7% trong 10 phút. Cây M. cochinchinensis, được đưa ra ngoài môi trường nuôi cấy, sau đó đã thích nghi với đất trồng, hình thành những mầm cây phát triển tốt cho thấy khả năng nhân giống của cây này trong nuôi cấy in vitro.

Nguồn tin: Nguyễn Thị Duyên (Viện Dược liệu)

Bài viết Bản tin Dược liệu khác