Logo Website

Lan hài Trần Liên

11/12/2021
Lan hài Trần Liên có tên khoa học Paphiopedilum tranlienianum O.Gruss & Perner. Kích thước hoa 6 cm.

Paphiopedilum tranlienianum O.Gruss & Perner, Caesiana 11: 66 (1998) (1998).

Lan hài Trần Liên

Tên khoa học:

Paphiopedilum tranlienianum O.Gruss & Perner

Tên Việt Nam:

Lan hài Trần Liên.

Kích thước:

Hoa 6 cm.

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Nam Trung, Việt Nam (Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang (Na Hang) và Thái Nguyên (Đồng Hỷ: Mỏ Ba).).