Logo Website

Hà biện đá vôi

01/12/2021
Hà biện đá vôi có tên khoa học Habenaria calcicola Aver. Kích thước hoa 1.5 cm.

Habenaria calcicola Aver., Turczaninowia 13(2): 42 (-44; fig. 23) (2010).

Hà biện đá vôi

Tên khoa học:

Habenaria calcicola Aver.

Tên Việt Nam:

Hà biện đá vôi.

Kích thước:

Hoa 1.5 cm. 

Phân bố:

Tìm thấy ở Tân Sơn, Phú Thọ, Việt Nam.