Logo Website

TRÌNH BỆNH TẠI GIƯỜNG

14/12/2020

Nhiều bác sĩ thích SV trình bệnh ngay tại giường. Lý do đưa ra là xem người bệnh như một thực thể, cũng như tạo cơ hội người bệnh hiểu rõ bệnh mình hơn. Trong hoàn cảnh này, người bệnh có thể tham gia ý kiến, cho thêm chi tiết, xác nhận hay phủ nhận các điều đang nói, cũng như đặt thắc mắc. Cách trình bệnh thì tương tự như trình bệnh đã nói ở chương 2, nhưng tránh dùng thuật ngữ quá chuyên môn để người bệnh hiểu và có cơ hội tham gia. 

Theo một nghiên cứu, hết 85% người bệnh thích nghe trình bệnh tại giường, ngay cả vài người bệnh không hiểu các BS, SV nói gì. Ngược lại, 95% SV và thường trú thì thích trình bệnh ngoài phòng mà không có người bệnh hơn. SV và thường trú không thoải mái khi trình bệnh tại giường, nhưng họ lại thích nghe giảng tại giường về cách lấy bệnh sử, cách thăm khám và tác phong nghề nghiệp. 

Thường thì trình bệnh và thảo luận ca bệnh ở một nơi khác như phòng họp hay ngoài hành lang, sau đó giảng viên và SV mới đến giường bệnh để kiểm tra lại cũng như tiến hành vài giảng dạy. Thí dụ: “Xin bà kể lại cho chúng tôi nghe bà bị đau ngực như thế nào?” hay “Để tôi nghe lại tiếng tim xem SV có nghe đúng không.” Lối này làm cho SV bớt căng thẳng hơn, vì phải thay đổi cách nói vừa cho chuyên môn, vừa cho người bệnh. 

Nguồn: KỸ NĂNG TRÌNH BỆNH cho sinh viên y khoaNgười dịch: Nguyễn Đình Vân VietMD Publishing, 2020