Logo Website

Công dụng của cây Nhuỵ thập thon - Staurogyne lanceolata

05/04/2024
Cây Nhuỵ thập thon có tên khoa học Staurogyne lanceolata. Rễ cây có tác dụng lợi tiểu, có thể dùng cho người sỏi thận và huyết áp cao.

Staurogyne lanceolata Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 497 (1891).

Công dụng của cây Nhuỵ thập thon - Staurogyne lanceolata

Tên khoa học:

Staurogyne lanceolata (Blume) Kuntze

Họ:

Acanthaceae

Tên Việt Nam:

Nhụy thập thon.

Kích thước:

Hoa 0.8 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Đảo Andaman, Bangladesh, Campuchia, Lào, Malaya, Myanmar, Đảo Nicobar, Việt Nam.

Công dụng:

Rễ cây có tác dụng lợi tiểu, có thể dùng cho người sỏi thận và huyết áp cao.