Logo Website

Công dụng của cây Móng bò Sài Gòn - Phanera saigonensis

23/03/2024
Cây Móng bò Sài Gòn có tên khoa học Phanera saigonensis. Cây phân bố ở rừng rụng lá hỗn hợp, độ cao 200 đến 300 m

Phanera saigonensis (Pierre ex Gagnep.) Mackinder & R.Clark, Phytotaxa 166(1): 62 (2014).

Công dụng của cây Móng bò Sài Gòn - Phanera saigonensis

Tên khoa học:

Phanera saigonensis (Pierre ex Gagnep.) Mackinder & R.Clark

Họ:

Fabaceae

Tên Việt Nam:

Móng bò Sài Gòn.

Kích thước:

Hoa 3.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam (Cây phân bố ở rừng rụng lá hỗn hợp, độ cao 200 đến 300 m).

Công dụng:

Chưa có thông tin làm thuốc từ loài này.