Logo Website

Công dụng của cây Mai thái - Xanthostemon chrysanthus

09/04/2024
Cây Mai thái có tên khoa học Xanthostemon chrysanthus. Cây Mai thái được sử dụng trồng dọc đường phố, quảng trường, công viên, với sức sống mãnh liệt và khả năng kháng sâu bệnh tốt.

Xanthostemon chrysanthus (F.Muell.) F.Muell. ex Benth., Fl. Austral. 3: 268 (1867).

Công dụng của cây Mai thái - Xanthostemon chrysanthus

Tên khoa học:

Xanthostemon chrysanthus (F.Muell.) Benth.

Họ:

Myrtaceae

Tên Việt Nam:

Mai thái.

Kích thước:

Hoa 3 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Queensland, cây có nhập trồng ở Việt Nam.

Công dụng:

Cây Mai thái được sử dụng trồng dọc đường phố, quảng trường, công viên, với sức sống mãnh liệt và khả năng kháng sâu bệnh tốt.