Logo Website

Công dụng của cây Lim vàng - Peltophorum dasyrhachis

04/05/2024
Cây Lim vàng có tên khoa học Peltophorum dasyrhachis. Gỗ Lim vàng dùng làm ván, cột nhà, đồ dùng gia đình. Vỏ dùng làm thuốc hãm uống trị ho.

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz, J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 45(4): 293 (1876).

Công dụng của cây Lim vàng - Peltophorum dasyrhachis

Tên khoa học:

Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Kurz

Họ:

Fabaceae

Tên Việt Nam:

Cây Lim vàng, Hoàng linh.

Kích thước:

Hoa 2 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Borneo, Campuchia, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Jawa, Lào, Malaya, Sulawesi, Sumatera, Thái Lan, Việt Nam (Đồng Nai, Lâm đồng, đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Công dụng:

Gỗ Lim vàng dùng làm ván, cột nhà, đồ dùng gia đình. Vỏ dùng làm thuốc hãm uống trị ho.