Logo Website

Công dụng của cây Lâm nhung lông - Congea tomentosa

27/03/2024
Cây Lâm nhung lông có tên khoa học Congea tomentosa. Lá mỏng Lâm nhung lông được đồng bào dân tộc dùng quấn thuốc lá.

Congea tomentosa Roxb., Pl. Coromandel 3(4): 90 (1820).

Công dụng của cây Lâm nhung lông - Congea tomentosa

Tên khoa học:

Congea tomentosa Roxb.

Họ:

Lamiaceae

Tên Việt Nam:

Lâm nhung lông.

Kích thước:

Hoa 2.0 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Cây tìm thấy ở Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, trồng ở Hồ Chí Minh).

Công dụng:

Lá mỏng Lâm nhung lông được đồng bào dân tộc dùng quấn thuốc lá.