Logo Website

Công dụng của cây Hoả rô phù Phlogacanthus turgidus

25/03/2024
Cây Hoả rô phù có tên khoa học Phlogacanthus turgidus. Lá cây Hỏa rô phù dùng chữa tê thấp, long đờm, lợi tiểu. Ngoài ra Hỏa rô phù còn chữa sốt nóng, sốt rét, nôn mửa, tràng nhạc, báng nước, tiêu đờm.

Công dụng và cách dùng của Hỏa rô phù

Hỏa rô phù