Logo Website

Công dụng của cây Hồ đằng bốn cạnh - Cissus quadrangulares

05/02/2024
Cây Hồ đằng bốn cạnh có tên khoa học Cissus quadrangulares. Cả cây Hồ đằng bốn cạnh sắc uống có tác dụng bổ máu cho phụ nữ sau khi sinh đẻ. Dịch thân Hồ đằng bốn cạnh dùng chữa rối loạn kinh nguyệt. Toàn cây Hồ đằng bốn cạnh dùng bó gãy xương.

Cissus quadrangularis L., Mant. Pl. 39 (1767).

Công dụng của cây Hồ đằng bốn cạnh - Cissus quadrangulares

Tên khoa học:

Cissus quadrangularis L.

Họ:

Vitaceae

Tên Việt Nam:

Hồ đằng bốn cạnh; Nho tía; Hồng đắng; Xi phóng thăng; Rau tai châu; Dây lá chua; Nho lông.

Kích thước:

Hoa 4 mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Đảo Andaman, Campuchia, Comoros, Cuba, Jamaica, Jawa, Lào, Đảo Leeward, Malaya, Marianas, Mauritius, Philippines, Réunion, Thái Lan, Việt Nam (Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh), Windward.

Công dụng:

Cả cây Hồ đằng bốn cạnh sắc uống có tác dụng bổ máu cho phụ nữ sau khi sinh đẻ. Dịch thân Hồ đằng bốn cạnh dùng chữa rối loạn kinh nguyệt. Toàn cây Hồ đằng bốn cạnh dùng bó gãy xương.