Logo Website

Công dụng của cây Chỉ thiên giả - Clerodendrum indicum

29/01/2024
Cây Chỉ thiên giả có tên khoa học Clerodendrum indicum. Lá cây Chỉ thiên giả dùng chữa kinh phong, cam tẩu mã, hen suyễn, ho, lao hạch. Dịch lá Chỉ thiên giả chữa thấp khớp do giang mai.

Clerodendrum indicum (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 2: 586 (1891).

Công dụng của cây Chỉ thiên giả - Clerodendrum indicum

Tên khoa học:

Clerodendrum indicum (L.) Kuntze

Họ:

Molluginaceae

Tên Việt Nam:

Cây Chỉ thiên giả, Chong gọng, Ngọc nữ Ấn Độ.

Kích thước:

Hoa 3 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Đông Himalaya, Ấn Độ, Lào, Malaya, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Sumatera, Thái Lan, Việt Nam (Sơn La (Sông Mã: Nậm Mằn) và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ).

Công dụng:

Lá cây Chỉ thiên giả dùng chữa kinh phong, cam tẩu mã, hen suyễn, ho, lao hạch. Dịch lá Chỉ thiên giả chữa thấp khớp do giang mai.