Logo Website

Công dụng của cây Bôn dày - Pollia thyrsiflora

26/05/2024
Cây Bôn dày có tên khoa học Pollia thyrsiflora. Lá cây Bôn dày giã lấy nước uống, dùng bã đắp chữa rắn độc cắn.

Pollia thyrsiflora (Blume) Steud., Nomencl. Bot. [Steudel], ed. 2. 2: 368 (1841).

Công dụng của cây Bôn dày - Pollia thyrsiflora

Tên khoa học:

Pollia thyrsiflora (Blume) Steud.

Họ:

Commelinaceae

Tên Việt Nam:

Bôn dày.

Kích thước:

Hoa 7.0 mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Đảo Andaman, Assam, Bangladesh, Borneo, Trung Nam Trung Quốc, Hải Nam, Lào, Đảo Sunda Nhỏ, Malaya, Đảo Nicobar, Philippines, Sulawesi, Thái Lan, Việt Nam (Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Nghệ An, Phú Yên, Khánh Hòa), Tây Himalaya.

Công dụng:

Theo kinh nghiệm của dân tộc Hơ Mông ở xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An dùng lá cây Bôn dày giã lấy nước uống, dùng bã đắp chữa rắn độc cắn.