Logo Website

Công dụng của Cây Ắc Ó - Marcania grandiflora

25/04/2024
Cây Ắc Ó có tên khoa học Marcania grandiflora J.B.Imlay. Cành và lá cây Ắc ó dùng chữa chứng nhức mỏi, tê thấp.

Marcania grandiflora J.B.Imlay, Bull. Misc. Inform. Kew 1939(3): 136 (1939).

Công dụng của Cây Ắc Ó - Marcania grandiflora J.B.Imlay

Tên khoa học:

Marcania grandiflora J.B.Imlay

Họ:

Acanthaceae

Tên Việt Nam:

Cây Ắc Ó

Kích thước:

Hoa 1.5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Thái Lan và Việt Nam.

Công dụng:

Cành và lá cây Ắc ó dùng chữa chứng nhức mỏi, tê thấp.

Cách dùng:

Để chữa nhức mỏi tê thấp: Dùng Lá Ắc Ó 20 gam, Sinh địa 20 gam, Hà Thủ Ô 20 gam, Cỏ Xước 12 gam, Hy Thiêm 12 gam, Cốt Toái Bổ 12 gam, Cốt Khí Củ 10 gam, Đẳng Sâm 20 gam, Kê Huyết Đằng 12 gam, Thiên Niên Kiện 10 gam, Dây Đau Xương 10 gam. Sắc uống ngày 1 thang, dùng 7 đến 10 thang.