Logo Website

Công dụng của cây Thành ngạnh nam - Cratoxylum cochinchinense

02/07/2024
Cây Thành ngạnh nam có tên khoa học Cratoxylum cochinchinense. Lá Thành ngạnh nam sắc uống có tác dụng kích thích tiêu hóa, bổ máu, chữa bí tiểu, lậu, viêm ruột, ỉa chảy, đau dạ dày, hoa mắt, chóng mặt. Thành ngạnh nam tường dùng cho phụ nữ sau khi sinh.

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume, Mus. Bot. 2(1-8): 17 (1856).

Công dụng của cây Thành ngạnh nam - Cratoxylum cochinchinense

Tên khoa học:

Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume

Họ:

Hypericaceae

Tên Việt Nam:

Thành ngạnh nam; Thành ngạnh; Lành ngạnh; Cúc lương; Ngành ngạnh.

Kích thước:

Hoa 2 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Đảo Andaman, Borneo, Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Lào, Malaya, Myanmar, Đảo Nicobar, Philippines, Sumatera, Thái Lan, Việt Nam.

Công dụng:

Lá Thành ngạnh nam sắc uống có tác dụng kích thích tiêu hóa, bổ máu, chữa bí tiểu, lậu, viêm ruột, ỉa chảy, đau dạ dày, hoa mắt, chóng mặt. Thành ngạnh nam tường dùng cho phụ nữ sau khi sinh.