Logo Website

Công dụng của cây Thàn mát hai cánh - Millettia diptera

19/03/2024
Cây Thàn mát hai cánh có tên khoa học Millettia diptera. Gỗ Thàn mát hai cánh dùng đóng đồ đạc thông thường và làm gỗ xây dựng. Hạt Thàn má hai cánh có thể nghiển nhỏ ra để làm thuốc trừ sâu.

Millettia diptera Gagnep., Notul. Syst. (Paris) 2: 354 (1913).

Công dụng của cây Thàn mát hai cánh - Millettia diptera

Tên khoa học:

Millettia diptera Gagnep.

Họ:

Fabaceae

Tên Việt Nam:

Thàn mát hai cánh.

Kích thước:

Hoa 0.8 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Thái Lan, Việt Nam (Các tỉnh trên miền Trung và Nam bộ từ Cà Ná đến đồng Nai (Vườn Quốc gia Cát Tiên) và được trồng ở đường phố thành phố Hồ Chí Minh).

Công dụng:

Gỗ Thàn mát hai cánh dùng đóng đồ đạc thông thường và làm gỗ xây dựng. Hạt Thàn má hai cánh có thể nghiển nhỏ ra để làm thuốc trừ sâu.