Logo Website

Công dụng của cây Rau mác - Pontederia hastata

07/04/2024
Cây Rau mác có tên khoa học Pontederia hastata L. Cây rau Mác dùng chữa sản hậu chóng mặt, đau nhói trong tim, cũng dùng chữa bệnh lậu có sỏi, chữa ho, ho ra máu nhưng uống nhiều thì có độc. Hoa Rau mác có tác dụng sáng mắt, trừ thấp, chữa đinh độc, trĩ, lậu. Lá rau Mác giã nát đắp ngoài dùng chữa thũng độc lâu ngày, trẻ em nổi đơn độc, mụt lở và hôi nách.

Pontederia hastata L., Sp. Pl. 1: 288 (1753).

Công dụng của cây Rau mác - Pontederia hastata L.

Tên khoa học:

Pontederia hastata L.

Synonym:

Monochoria hastata (L.) Solms

Họ:

Pontederiaceae

Tên Việt Nam:

Rau mác, Dong nước, Rau mát.

Kích thước:

Hoa 2 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, Borneo, Campuchia, Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Đông Himalaya, Hải Nam, Ấn Độ, Jawa, Lào, Malaya, Myanmar, Nepal, New Guinea, Lãnh thổ phía Bắc, Philippines, Sri Lanka, Sulawesi, Sumatera, Thái Lan, Việt Nam.

Công dụng:

Cây rau mác dùng chữa sản hậu chóng mặt, đau nhói trong tim, cũng dùng chữa bệnh lậu có sỏi, chữa ho, ho ra máu nhưng uống nhiều thì có độc. Hoa Rau mác có tác dụng sáng mắt, trừ thấp, chữa đinh độc, trĩ, lậu. Lá rau Mác giã nát đắp ngoài dùng chữa thũng độc lâu ngày, trẻ em nổi đơn độc, mụt lở và hôi nách.