Logo Website

Công dụng của cây Ké trơn - Pavonia rigida

29/11/2023
Cây Ké trơn có tên khoa học Pavonia rigida. Công dụng: Rễ cây Ké trơn dùng chữa bong gân, sai khớp.

Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr., Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 5: 144 (1901).

Công dụng của cây Ké trơn - Pavonia rigida

Tên khoa học:

Pavonia rigida (Wall. ex Mast.) Hochr.

Họ:

Malvaceae

Tên Việt Nam:

Ké trơn.

Kích thước:

Hoa 3 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Borneo, Campuchia, Lào, Malaya, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam (Ninh Thuận đến Tây Ninh.).

Công dụng:

Rễ cây Ké trơn dùng chữa bong gân, sai khớp.