Logo Website

Công dụng của cây Găng tàu - Benkara sinensis

04/07/2024
Cây Găng tàu có tên khoa học Benkara sinensis. Cành và lá Găng tàu dùng cho phụ nữ uống sau khi đẻ giúp ăn ngon, chống hậu sản.

Benkara sinensis (Lour.) Ridsdale, Reinwardtia 12(4): 300 (2008).

Công dụng của cây Găng tàu - Benkara sinensis

Tên khoa học:

Benkara sinensis (Lour.) Ridsdale

Họ:

Hypericaceae

Tên Việt Nam:

Găng tàu.

Kích thước:

Hoa 1 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Trung Nam Trung Quốc, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Nansei-shoto, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam (ở Việt Nam cây có ở Bà Rịa Vũng Tàu).

Công dụng:

Cành và lá Găng tàu dùng cho phụ nữ uống sau khi đẻ giúp ăn ngon, chống hậu sản.