Logo Website

Công dụng của cây Đậu cánh dơi - Christia vespertilionis

26/11/2023
Cây Đậu cánh dơi có tên khoa học Christia vespertilionis. Công dụng: Lá Đậu cánh dơi giã đắp chữa đau mắt đỏ. Lá Đậu cánh dơi giã lấy nước uống, bã đắp Rắn độc cắn. Hoa Đậu cánh dơi hãm nước uống chữa sốt rét rừng.

Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f., Reinwardtia 6: 90 (1961).

Công dụng của cây Đậu cánh dơi - Christia vespertilionis

Tên khoa học:

Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f.

Họ:

Fabaceae

Tên Việt Nam:

Lương thảo dơi; Đậu cánh dơi.

Kích thước:

Hoa 0.5 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Campuchia, Đông Nam Trung Quốc, Hải Nam, Jawa, Đảo Sunda Nhỏ, Malaya, Maluku, Thái Lan, Việt Nam.

Công dụng:

Lá Đậu cánh dơi giã đắp chữa đau mắt đỏ. Lá Đậu cánh dơi giã lấy nước uống, bã đắp Rắn độc cắn. Hoa Đậu cánh dơi hãm nước uống chữa sốt rét rừng.