Logo Website

XẾP GIAI ĐOẠN BỆNH TRONG UNG THƯ

11/12/2020

VI. XẾP GIAI ĐOẠN BỆNH TRONG UNG THƯ

Xếp giai đoạn bệnh trong ung thư có nhiều mục đích:

+ Dự đoán được tiên lượng của bệnh.

+ Chỉ định điều trị phù hợp với giai đoạn bệnh.

+ So sánh kết quả điều trị giữa các nhóm bệnh nhân tương đối đồng nhất. + Nghiên cứu kết quả điều trị theo giai đoạn bệnh 

Thầy thuốc phải thực hiện chẩn đoán bệnh và chẩn đoán giai đoạn trước khi đề ra bất kỳ phương pháp điều trị nào, mục đích chung là: 

+ Tránh những sự điều trị không cần thiết. Ví dụ :Thực hiện phẫu thuật khi bệnh nhân đã có di căn. 

+ Đưa ra phương pháp điều trị thích hợp hơn 

Xếp giai đoạn dựa chủ yếu vào các dữ kiện về lâm sàng và cận lâm sàng. Những yếu tố chính để căn cứ xếp loại như sau: 

+ Mức độ của xâm lấn khối u tại chỗ

+ Mức độ di căn xa

+ Loại giải phẫu bệnh của ung thư với đánh giá độ biệt hóa của loại ung thư đó. + Có thể sử dụng nhiều loại chất chỉ điểm khối u.

+ Trong một tương lai gần các chất chỉ điểm về gen và những bất thường khác về proten có thể trở thành các yếu tố để xếp giai đoạn. 

+ Cuối cùng là tình trạng toàn thân của bệnh nhân. 

Nguồn trích: Phùng Phướng, Nguyễn Văn Cầu, Nguyễn Trần Thúc Huân, Bệnh học ung thư