Logo Website

Hoàng cầm an thai

22/05/2023
Hoàng cầm có tên khoa học Scutellaria baicalensis Georgi. Công dụng: Rễ Hoàng cầm có công dụng chữa sốt, ho, nhức đầu, kiết lỵ, cầm máu, ung nhọt. Ngoài ra còn dùng làm thuốc điều kinh.

Scutellaria baicalensis Georgi, Bemerk. Reise Russ. Reich 1: 223 (1775).

Hoàng cầm an thai

Tên khoa học:

Scutellaria baicalensis Georgi

Họ:

Lamiaceae

Tên Việt Nam:

Hoàng cầm; Thuẫn bai can.

Kích thước:

Hoa 8mm

Phân bố:

Tìm thấy ở Amur, Buryatiya, Trung Quốc, Chita, Nội Mông, Irkutsk, Khabarovsk, Hàn Quốc, Mãn Châu, Mông Cổ, Primorye, Việt Nam (Lào Cai. Cây nhập trồng).

Công dụng:

Rễ Hoàng cầm có công dụng chữa sốt, ho, nhức đầu, kiết lỵ, cầm máu, ung nhọt. Ngoài ra còn dùng làm thuốc điều kinh.

Cách dùng:

Để trị động thai chảy máu: Dùng Hoàng cầm 8 gam phối hợp với chư ma căn (là rễ của cây Gai), tô ngạnh, mỗi vị 12 gam, sắc uống ngày 1 thang. Chú ý, với trường hợp động thai, hoàng cầm cần được sao đen và cũng chỉ dùng khi bị động thai hoặc động thai có chảy máu.