Logo Website

Công dụng của cây Trâm hùng đẹp - Raphistemma pulchellum

22/11/2023
Cây Trâm hùng đẹp có tên khoa học Raphistemma pulchellum. Công dụng: Dây Trâm hùng đẹp dùng chữa tắc tuyến sữa, đòn ngã tổn thương.

Raphistemma pulchellum Wall., Pl. Asiat. Rar. (Wallich). 2: 50, t. 163 (1831).

Công dụng của cây Trâm hùng đẹp - Raphistemma pulchellum

Tên khoa học:

Raphistemma pulchellum Wall.

Họ:

Asclepiadaceae

Tên Việt Nam:

Trâm hùng đẹp.

Kích thước:

Cụm hoa 1 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Assam, Bangladesh, China South-Central, China Southeast, East Himalaya, India, Laos, Malaya, Myanmar, Nepal, Thailand, Vietnam (Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành Phố Hồ Chí Minh).

Công dụng:

Dây Trâm hùng đẹp dùng chữa tắc tuyến sữa, đòn ngã tổn thương.