Logo Website

Công dụng của cây Xưng da - Siphonodon celastrineus

17/04/2024
Cây Xưng da có tên khoa học Siphonodon celastrineus. Gỗ màu vàng nhạt, thớ mịn, dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng. Cùi quả ăn được.

Siphonodon celastrineus Griff., Calcutta J. Nat. Hist. iv. (1844) 247.

Công dụng của cây Xưng da - Siphonodon celastrineus

Tên khoa học:

Siphonodon celastrineus Griff.

Họ:

Celastraceae

Tên Việt Nam:

Xưng da; Sang đá; Bạc dọc.

Kích thước:

Hoa 0.6 cm

Phân bố:

Tìm thấy ở Đảo Andaman, Bangladesh, Borneo, Campuchia, Đông Himalaya, Ấn Độ, Jawa, Lào, Đảo Sunda Nhỏ, Malaya, Maluku, Myanmar, New Guinea, Philippines, Sulawesi, Sumatera, Thái Lan, Việt Nam (Quảng Trị, Kontum, Gia Lai, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu).

Công dụng:

Gỗ màu vàng nhạt, thớ mịn, dùng trong xây dựng và đóng đồ gia dụng. Cùi quả ăn được.